Publikacje

Monografie

 1. Jańczak, Barbara A. (2013): Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen. Frankfurt Main: Peter Lang, 277 s.

Redakcje

 1. Jańczak, Barbara A. (red.) (2018): Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces. Berlin: Logos, 139 s.
 2. Jańczak, Barbara A./ Jungbluth, K./ Weydt, H. (red.) (2012): Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. Tübingen: Narr, 211 s.

Artykuły

 1. Jańczak, Barbara A. (2018): “Language Contact and Language Policies Across Borders: An Introduction”. W: Jańczak, Barbara A. (red.) (2018): Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces. Berlin: Logos. 7-10.
 2. Jańczak, Barbara A. (2018): “Borderlands as Spaces of Transition. The Communication of Polish Vendors in the German-Polish Border Region by the Example of Forms of Address”. W: Jańczak, Barbara A. (red.) (2018): Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces. Berlin: Logos. 89-103.
 3. Jańczak, Barbara A. (2018): “German-Polish Transborder Learning: Symmetries and Asymmetries in Language Acquisition and Bilingual Education  in the Frankfurt (Oder)-Słubice „Border Twin Town””. W: Slavia Iaponica. Studies in Slavic Languages and Literatures (スラヴ学論集) Vol. 21. 7-26.
 4. Jańczak, Barbara A. (2018): „“Linguistische Grenzschaften“: Kommunikationsstrategien im deutsch-polnischen Grenzland am Beispiel von Bewohnern der polnischen Städte Zgorzelec und Łęknica“. W: Hufeisen, B./ Knorr, D./ Rosenberg, P./ Schroeder, Ch./ Sopata, A./ Wicherkiewicz, T. (red.): Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext. Frankfurt am Main: Peter Lang. 189-217.
 5. Jańczak, Barbara A. (2018) „„Jesteśmy tu wszyscy w Polsce i mówimy po polsku” – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte.“ W: Wowro, I./ Jakosz, M./ Kozieł, R. (red.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit. Frankfurt am Main: Peter Lang. 237-254.
 6. Jańczak, Barbara A. (2017): “(A)symmetries in language contact and the role of German and English in the German-Polish borderland, in the context of the size of the locations”. W: Ziobro-Strzępek, J./Chłopicki, W. (red.): Across Borders 6: The West Looks East. Krosno: PWSZ. 149-164.
 7. Jańczak, Barbara A. (2017): „Integration policy towards the contemporary challenges of migration: an example of Frankfurt (Oder)”. W: Szerląg, A. (red.): Multicultural Studies Vol. 3, 1/2017: The Faces of Multiculturalism in Contemporary Europe – between cultural integration and disintegration. 73-86.
 8. Jańczak, Barbara A. (2016): „Deutsch-polnische Grenzschaft: Sprachgebrauch im transnationalen Raum der Grenzmärkte im deutsch-polnischen Grenzland“. W: Tölle, A./ Wehrhahn, R. (red.): Translokalität und lokale Raumproduktionen in transnationaler Perspektive. Berlin: Logos. 119-131.
 9. Jańczak, Barbara A. (2016): “Bilinguals from Mixed Families. The Interrelation between Bilingual Parenting Methods and Factors of Language Acquisition on the Example of German-Polish Children”. W: Grucza, S./Olpińska-Szkiełko, M./Romanowski, P. (red.): Bilingual Landscape of the Contemporary World. Frankfurt am Main: Peter Lang. 129-142.
 10. Jańczak, Barbara A. (2016): „Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta „Słubfurt”: jedność czy różnorodność”. W: Szerląg, A. (red.): Multicultural Studies Vol. 1, 1/2016: Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji. 103-114.
 11. Jańczak, Barbara A. (2016): “Unity in diversity of bicultural families. Patterns of communication and bicultural interaction in Acts of Identity in German-Polish Marriages”. W: Britain, D./ Guzzo, S. (red.): Languaging Diversity Vol. 2: Variationist Approaches and Identities. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 63-81.
 12. Jańczak, Barbara A. (2016): “German-Polish Borderscapes: Bordering and Debordering of Communication – an Example of Słubice”. W: Universal Journal of Educational Research, 4(9). San Jose, CA, USA: Horizon Research Publishing. 2024-2031.
 13. Jańczak, Barbara A. (2016): “German Language Acquisition and Regional Policy towards Bilingual Education in the Polish-German Borderland”. W: Pilarska, J./Szerląg, A./Urbanek, A. (red.): Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 353-369.
 14. Jańczak, Barbara A. (2016): “German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – Polish towns in the German-Polish border region”. W: Sciriha, L. (red.): International perspectives on bilingualism. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 91-107.
 15. Jańczak, Barbara A. (2016): „Polityka językowa oraz edukacja dwujęzyczna w polskich miejscowościach pogranicza polsko-niemieckiego”. W: Chylewska-Tölle, A./ Tölle, A. (red.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca. Berlin: Logos. 191-203.
 16. Jańczak, Barbara A. (2015): “Trzecia przestrzeń, hybrydyzacja, blending? O polsko-niemieckim kontakcie językowym w obszarze przygranicznym”. W: Czabańska-Rosada, M./ Golachowska, E./ Serafin, E./ Taborska, K./ Zielińska, A. (red.): Pogranicze wschodnie i zachodnie. Warszawa: SOW PAN. 333-350.
 17. Jańczak, Barbara A. (2015): German-Polish Border: Language Contact and Language Use on the Example of Forms of Address of Polish Vendors from Słubice Bazaar. W: Rellstab, D./ Siponkoski N. (red.): Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV 12.–13.2.2015. Vaasa: VAKKI Publications 4. 117-126.
 18. Jańczak, Barbara A. (2014): „Obraz „wroga” i obraz „bloku wschodniego” w narracji małżeństw polsko-niemieckich“. W: Golachowska, E./ Zielińska, A. (red.): Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Narracja i pamięć. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN. 559-580.
 19. Jańczak, Barbara A. (2012): „Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache – Familienidentität?“. W: Jańczak, B. A./ Jungbluth, K./ Weydt, H. (red.) (2012): Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. Tübingen: Narr. 119-138.
 20. Jańczak, Barbara A. (2012): „Akty tożsamości w małżeństwach polsko-niemieckich“. W: Golachowska, E./ Zielińska, A. (red.):  Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tożsamość wobec wielojęzyczności. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN. 211-231.
 21. Jańczak, Barbara A. (2012): „Deutsch-polnische Wege zur Zweisprachigkeit – eine quantitative Studie zur zweisprachigen Kindererziehung in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“. W: Lasatowicz, M. K./ Scheller-Boltz, D. (red.): Zweisprachigkeit als Herausforderung und Chance. Berlin: trafo. 69-81.
 22. Jańczak, Barbara A. (2011): „Zweisprachige Kindererziehung in bikulturellen Familien – eine empirische Studie zu deutsch-polnischen Familien in Deutschland“. W: Bednarek, A./ Witczak-Plisiecka, I. (red.): Interdisciplinary approaches to Communication Studies. Łódź: WSSM. 321-336.
 23. Jańczak, Barbara A. (2009): „Imigranci w Republice Federalnej Niemiec – analiza integracji w obszarze strukturalnym”. W: Andruszkiewicz, I./ Babiak, J. (red.): Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. 133-145.
 24. Jańczak, Barbara A. (2009): „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany”. W: Pastor, I./ Castrillo, M./ Garcia, M.R. et all. (red.): Actas del IX congreso Cultura Europea. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. 169 – 181.

Recenzje

 1. Jańczak, Barbara A. (2015): recenzja: Hanna Biaduń-Grabarek: Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Großstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet, 2013, w: https://www.pol-int.org/de/publikationen/zum-schwund-der-lexikalischen-entlehnungen-aus-dem#r309.