Projekty badawcze

2021-2024
Linking Borderlands, podprojekt: Communicative Borderlands, finansowany przez Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF), (01UC2104C) podprojekt Europa-Univ. Viadrina (2021-24), (project fellow)

2019
Leksykon studiów nad granicami i pograniczami projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5492/E-344/S/2018-1) (współpracownik projektu)

2018 -2023
Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Polish bilingual speech, projekt finansowany z programu Beethoven II, DFG/NCN, (nr projektu 2016/23/G/HS2/04369) (współpracownik projektu)

2017-2018
Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces, projekt finansowany przez Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, (kierownik projektu)  (12 uczestników reprezentujących 9 uniwersytetów z 7 państw)

2013-2015
Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony, projekt finansowany przez Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung [DPWS], (nr 2013-34), (kierownik projektu)

2014-2018
Language of Boundaries and Boundaries of Language,
projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (współpracownik projektu), bliższe informacje: http://borderland.amu.edu.pl/team/

2013
Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen
, projekt finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nr GZ: RO 3555/5-1, (współpracownik projektu)

2010
1, 2, 3 meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache. Sprachgebrauch in mehrsprachigen Räumen
, projekt finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nr JU 395/6-1, (współpracownik projektu)

2006-2011
Rodziny polsko-niemieckie: Ich języki i kultury rodzinne w Polsce i w Niemczech
, (kierownik projektu)