Pobyty badawcze i wykłady gościnne

 1. Uniwersytet Opolski wraz z Centralną Biblioteką Polsko-Niemiecką im. Josepha von Eichendorffa, Opole, 12.04.2024 – warsztat otwarty: „Das multimodale Korpus der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit LangGener: Einige grenzüberscheitende Phänomene in der Sprache deutsch-polnischer Bilingualer“ (z prof. A. Zielińską, prof. F. Księżyk, dr A. Jorroch, dr I. Prawdzic).
 2. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 24-25.11.2023, pobyt w ramach 133. seminarium naukowego: „Multilingualism, Migration and Minorities. Family Language Policy “. 25.11.2023 –  wykład: „Family and Regional Language Policies, Maintenance of German Language and Development of Bilingualism.
 3. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 02.06.2023 – wykład gościnny: „Korpus polskoniemieckiej dwujęzyczności LangGener“ (z prof. A. Zielińską, prof. F. Księżyk, dr A. Jorroch, dr I. Prawdzic).
 4. Ege Üniversitesi, Izmir, Turcja, 29.05.2023 – wykład gościnny online: „Das digitale Korpus der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit LangGener: grammatikalische und soziolinguistische Fragen“ (z prof. F. Księżyk, dr A. Jorroch, dr I. Prawdzic).
 5. Uniwersytet Zachodnioczeski, Pilzno, Czechy, 24.03.2023 – wykład gościnny: „Das digitale Korpus der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit LangGener: grammatikalische und soziolinguistische Fragen“ (z prof. F. Księżyk, dr A. Jorroch, dr I. Prawdzic) oraz warsztaty: „Struktur und Merkmale eines zweisprachigen polnisch-deutschen digitalen Korpus“ (ten sam zespół).
 6. Uniwersytet Fryburski, Instytut Wielojęzyczności, Fryburg, Szwajcaria, pobyt naukowo-badawczy: 16-17.03.2023. 16.03.2023 – wykład gościnny: „Das digitale Korpus der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit. LangGener: grammatikalische und soziolinguistische Fragen“ (z prof. A. Zielińską, prof. F. Księżyk, dr A. Jorroch, dr I. Prawdzic). 17.03.2023 – warsztaty: „Struktur und Merkmale eines zweisprachigen polnisch-deutschen digitalen Korpus“ (ten sam zespół).
 7. Uniwersytet w Hamburgu, Hamburg, Niemcy, 24.01.2023-26.01.2023, pobyt w ramach warsztatu: „Soziolinguistik trifft Korpuslinguistik. Deutsch-polnische Zweisprachigkeit im Korpus”. 25.01.2023 – wykład: „Bericht zur sprachbiographischen Untersuchung der deutschen Minderheit im LangGener-Forschungsprojekt”.
 8. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 19.10.2022 – wykład w ramach Research Factory Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION: „‚Linguistische Grenzschaft‘ als eine analytische Kategorie: Sprachkontakt, Sprachpolitik und Sprachlandschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion”.
 9. Uniwersytet Górnej Alzacji, (Université de Haute-Alsace), Miluza, Francja, 24.04.2022-29.04.2022, szkolenie w ramach konsorcjum EPICUR:  „Train the trainer programme for intercultural trainers”.
 10. Uniwersytet w Greifswaldzie, Greifswald, Niemcy, 27.01.2020-01.02.2020 pobyt w ramach programu Erasmus+, wykłady otwarte: „Deutsche Minderheit in Polen: eine sprachbiographische Untersuchung zum Sprachgebrauch und zur Sprachenpolitik” oraz „„Linguistische Grenzschaft“ als eine analytische Kategorie: Sprachkontaktphänomene und Sprachenpolitik der deutsch-polnischen Grenzregion”.
 11. Uniwersytet Hokkaido, Sapporo, Japonia, Slavic Euroasian Research Center, 03.06-30.08.2017 pobyt naukowo badawczy, 20.07.2017 – wykład gościnny dla pracowników Uniwersytetu Hokkaido.: „German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Słubice-Frankfurt (Oder) “twin town”.
 12. Uniwersytet Sophia, Tokio, Japonia, 06.07.2017 – Wykład gościnny dla studentów i pracowników: German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Słubice-Frankfurt (Oder) “twin town”.
 13. Uniwersytet Carleton, Ottawa, Kanada, School of Linguistics and Language Studies, 09-29.09.2016 – pobyt naukowo badawczy, 28.09.2016 – wykład: „German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Słubice-Frankfurt (Oder) “twin town”. Wykład gościnny dla studentów.
 14. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 13.05.2015 – wykład: „German or English? Language contact and language education in the German-Polish borderland”. Wykład w ramachw ramachViadrina Summer School 2015 dla studentów University of Florida.
 15. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 28.03.2013 – wykład: „Language choice and acts of identity in bilingual German-Polish Families”. Wykład w ramachViadrina Summer School 2013 dla studentów University of Florida.
 16. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 22.05.2012 – wykład: „Bilingual German-Polish Families: family language – family identity?”. Wykład w ramachViadrina Summer School 2012 dla studentów University of Florida.
 17. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 14.05.2009 – wykład: „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany“ Wykład w ramachViadrina Summer School 2009 dla studentów Utah State University.
 18. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum, Słubice, 05.2007 – wykład: „Metodyka nauczania języka obcego oraz teoria akwizycji języka”. Wykład gościnny dla studentów kierunku Filologia Polska.