Pobyty badawcze i wykłady gościnne

  1. Uniwersytet w Greifswaldzie, Greifswald, Niemcy, 27.01.2020-01.02.2020 pobyt w ramach programu Erasmus+, wykłady otwarte: „Deutsche Minderheit in Polen: eine sprachbiographische Untersuchung zum Sprachgebrauch und zur Sprachenpolitik” oraz „„Linguistische Grenzschaft“ als eine analytische Kategorie: Sprachkontaktphänomene und Sprachenpolitik der deutsch-polnischen Grenzregion”.
  2. Uniwersytet Hokkaido, Sapporo, Japonia, Slavic Euroasian Research Center, 03.06-30.08.2017 pobyt naukowo badawczy, 20.07.2017 – wykład gościnny dla pracowników Uniwersytetu Hokkaido.: „German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Słubice-Frankfurt (Oder) “twin town”.
  3. Uniwersytet Sophia, Tokio, Japonia, 06.07.2017 – Wykład gościnny dla studentów i pracowników: German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Słubice-Frankfurt (Oder) “twin town”.
  4. Uniwersytet Carleton, Ottawa, Kanada, School of Linguistics and Language Studies, 09-29.09.2016 – pobyt naukowo badawczy, 28.09.2016 – wykład: „German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Słubice-Frankfurt (Oder) “twin town”. Wykład gościnny dla studentów.
  5. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 13.05.2015 – wykład: „German or English? Language contact and language education in the German-Polish borderland”. Wykład w ramachw ramachViadrina Summer School 2015 dla studentów University of Florida.
  6. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 28.03.2013 – wykład: „Language choice and acts of identity in bilingual German-Polish Families”. Wykład w ramachViadrina Summer School 2013 dla studentów University of Florida.
  7. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 22.05.2012 – wykład: „Bilingual German-Polish Families: family language – family identity?”. Wykład w ramachViadrina Summer School 2012 dla studentów University of Florida.
  8. Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, 14.05.2009 – wykład: „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany“ Wykład w ramachViadrina Summer School 2009 dla studentów Utah State University.
  9. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum, Słubice, 05.2007 – wykład: „Metodyka nauczania języka obcego oraz teoria akwizycji języka”. Wykład gościnny dla studentów kierunku Filologia Polska.