Konferencje

 1. 11-12.04.2024, Uniwersytet Opolski, Opole: „11. Internationale Germanistische Werkstatt: Grenzen überschreiten: Sprach-, literatur- und kulturübergreifende Perspektiven. Deutsche Sprache in interkulturellen Kontexten und mehrsprachigen Regionen Mitteleuropas“. Prezentacja: „Grenzräume und Hybridität: ‘Linguistische Grenzschaft‘ als an der deutsch-polnischen Grenze“.
 2. 14-16.12.2023, Università Degli Studi Di Torino, Turyn (Włochy): „Languaging Diversity International Conference: Languaging identities in changing times: challenges and opportunities”. Prezentacja: „“It’s not my fault that I’m a German. I was born a German and I will be a German” – The Language, Identity and Sense of Belonging of the German Minority in Poland”.
 3. 05-06.10.2023, Università Degli Studi Di Napoli Federico II, Neapol (Włochy): „Documenting languages, documenting cultures: migration, minorities, dialects”. Prezentacja: „An innovative sociolinguistic documentation of language in the LangGener Corpus of Polish-German bilingualism”.
 4. 15.06.2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: „MaMLiSE Project Final Conference: Majority and Minority Languages in School Environment: Helping Teachers, Pupils and Parents”.
 5. 14-15.04.2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: „30. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej”. Prezentacja: „Korpus dwujęzyczności polsko-niemieckiej LangGener”.
 6. 19-21.09.2022, Uniwersytet Hokkaido, Sapporo (Japonia): „17th ANNUAL MEETING of the Slavic Linguistics Society (SLS-17)”. Prezentacja: “Pattern replications (PATs) in the speech of German-Polish bilinguals”.
 7. 08-10.04.2022, Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania): „BASEES Annual Conference 2022”. Prezentacja: „Trapped in a world you cannot understand – memories of the post-war period in the Polish People’s Republic according to the language biographies of the German minority”.
 8. 30.09-03.10.2021, Uniwersytet Indianapolis (USA): „German Studies Association, Forty-Fifth Annual Conference”, Sept. Indianapolis, IN. Prezentacja: “The influence of regional origin, language policy and other sociolinguistic factors on the diversification of language competencies amongst the oldest generation of German minority in Poland”.
 9. 26-31.7.2021, Uniwersytet Palermo, Palermo (Włochy): XIV. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG): „Wege der Germanistik in transkulturellen Perspektiven“. Prezentacja: „Wege der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit anhand der Sprachbiographien der deutschen Minderheit – Regional geprägte Sprachenpolitik nach 1945 und ihr Einfluss auf Herausbildung der Bilingualität“.
 10. 30.06.2021, Uniwersytet Euroropejski Viadrina, Frankfurt (Oder) (Niemcy): dyskusja panelowa, „Sprachpolitik und ihre Grenzen – Mehrsprachigkeit an Deutschlands Rändern“. Prezentacja: „Polnisch als Nachbarsprache in der deutsch-polnischen Grenzregion“.
 11. 14-15.12.2019, MultiLingNet / Česká školní inspekce (ČŠI), Praga (Czechy): „Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices“. Prezentacja: „Language attrition or trilingualism? Regional language management and other factors influencing the language competences of the German minority in Poland“.
 12. 25.11.2019, Collegium Polonicum/ Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Słubice, „3. Frankfurt-Slubicer Bildungsforum“.
 13. 17-19.05.2019, Uniwersytet Opolski, Opole: „Kongres Stowarzyszenia Germanistów Polskich“. Prezentacja: „Deutsch-polnische Zweisprachigkeit am Beispiel der pattern replications der deutschen Minderheit in Pommern und Ostpreußen“ wraz z Carolin Centner (Uniwersytet w Ratyzbonie).
 14. 24-25.05.2019, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: „Dwujęzyczność w Polsce i za granicą“. Prezentacja: „German-Polish bilingualism on the example of pattern replications by the German minority from Pomerania and East Prussia“ wraz z Carolin Centner (Uniwersytet w Ratyzbonie).
 15. 07-08.03.2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem Greifswald, Poznań: „Age Effects in Bilingual Language Acquisition“.
 16. 14-15.02.2019, MultiLingNet, York (Wielka Brytania), „Language, Identity and Education in Multilingual Contexts“. Prezentacja: „Regional Language Policies, Maintenance of German Language and Development of Bilingualism. Language Biographies of Polish-German Bilinguals after 1945.“
 17. 03-04.12.2018, Uniwersytet Gdański, Gdańsk: „3rd Memory, Melancholy and Nostalgia. International Interdisciplinary Conference.“ Prezentacja: „Family language saved from oblivion. Language biographies of Polish-German bilinguals after 1945“  wraz z dr Ireną Prawdzic (IS PAN).
 18. 10-14.07.2018, Association for Borderlands Studies, Wiedeń / Budapeszt (Austria / Węgry): „The 2nd ABS World Conference“, Prezentacja: „German-Polish Borderscape: transnational language use in border markets in the German-Polish border region.“
 19. 20.11.2017, Collegium Polonicum/ Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Słubice: „Frankfurt-Slubicer Bildungsforum“.
 20. 03-04.08.2017, Uniwersytet Hokkaido, Sapporo (Japonia): „Border History.“
 21. 23-25.03.2017, Uniwersytet Techniczny W Dreźnie, Drezno (Niemcy): „Politische Grenzen – Sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum“. Prezentacja: „Linguistische Grenzschaften: Kommunikationsstrategien im deutsch-polnischen Grenzgebiet am Beispiel der polnischen Grenzstädte Słubice, Łęknica und Zgorzelec“.
 22. 04-05.11.2016, Uniwersytet Śląski, Katowice: „Fremdheit und Andersartigkeit in der deutschen Kultur, Literatur und Sprache im 20. und 21. Jahrhundert“. Prezentacja: „„Jesteśmy w Polsce, rozmawiamy po polsku“ – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte“.
 23. 27-28.10.2016, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: „Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie – narodowe, etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji“. Prezentacja:  „Integration policy towards contemporary challenges of migration an example of Frankfurt Oder”.
 24. 06-07.11.2015, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa: „1st International Conference on Communication Across Cultures: Negotiating and Resolving Conflicts”. Prezentacja: “German-Polish borderscapes: Bordering and debordering of communication”.
 25. 21-22.10.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: „Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur: przestrzenie konfliktu i kompromisu“. Prezentacja: „Cultural integration of German-Polish borderscapes on the example of Slubfurt: unity or diversity”.
 26. 23-25.09.2015, Gesellschaft für Angewandte Linguistik/ Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder) (Niemcy): „GAL-Tagung 2015“. Prezentacja: „Deutsch? Polnisch? Slubfurtisch? – Kommunikationsstrategien in Grenzgebieten am Beispiel polnischer Bewohner der Grenzstadt Słubice“.
 27. 27-28.04.2015, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno: „Across Borders Conference: „The West Looks East.” Prezentacja: „German or English? Language contact and language education in the German-Polish borderland”.
 28. 23-25.03.2015, Uniwersytet Maltański, Valetta (Malta): „International Conference on Bilingualism 2015.” Prezentacja: „German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Polish towns in the German-Polish border region.”
 29. 12-13.02.2015, Uniwersytet Vaasa, Vaasa (Finlandia): “Borders under Negotiation.“ Prezentacja: „German-Polish border: language contact and language use.“
 30. 22-23.10.2014, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: „Atomizacja czy integracja europejska? Transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki“. Prezentacja: „Aktywizacja języka niemieckiego oraz polityka regionalna wobec edukacji dwujęzycznej na polsko-niemieckim pograniczu“.
 31. 18-19.09.2014, Vrije Universiteit Brussel, Bruksela (Belgia): „Sociocultural competence and language learning in multilingual settings.” Prezentacja: „Language learning and the institutional support of bilingual education in the multicultural society of German-Polish borderland.”
 32. 05-07.07.2014, (UAM/EUV) Collegium Polonicum, Słubice: „Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku“. Prezentacja: „Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony“.
 33. 21-22.11.2013, Instytut Slawistyki PAN/ PWSZ w Gorzowie, Gorzów Wielkopolski: „Pogranicze wschodnie i zachodnie“. Prezentacja: „Bilingwizm polsko-niemiecki? Kontakt językowy na granicy polsko-niemieckiej“.
 34. 10-12.10.2013, Università Degli Studi Di Napoli ´L`Orienale`, Neapol (Włochy): „Languaging Diversity International Conference.” Prezentacja: „Unity in the diversity of bicultural families? Patterns of communication and bicultural interaction according to the Acts of Identity in German-Polish marriages.”
 35. 29.08-01.09.2013, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder): „Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen“. Prezentacja: „[bitɛ, bitɛ ʃønɛ frau, laksʃinetʃken bitɛ]! Das Bild der Bilingualität an der polnischen Seite des deutsch-polnischen Grenzgebietes – Projektvorstellung“.
 36. 22-24.09.2011, Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut), Mainz (Niemcy): Zweite Tagung „Deutsche Polenforschung“. Prezentacja: „»Also es ist/ • • war viel Mauern da« – eine Vergleichsanalyse des Sprachgebrauchs in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“.
 37. 18-20.09.2011, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski: „Zweisprachigkeit als Herausforderung und Chance“. Prezentacja: „Eine empirische Studie zur zweisprachigen Kindererziehung in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“.
 38. 21-22.01.2011, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder) (Niemcy): „Forschungscolloquium Migration und Minderheiten WS 2010/11“. Prezentacja: „Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache – Familienidentität?“
 39. 10-13.06.2010, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder) (Niemcy): „1,2,3: meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache? Sprachgebrauch in mehrsprachigen Räumen“. Prezentacja: „In Deutschland: »mein Schatz«, in Polen: »kochanie« – eine Vergleichsanalyse des Sprachgebrauchs in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“.
 40. 06-08.06.2009, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych, Łódź: „Intercultural Communication in the European Context“. Prezentacja: „Zweisprachige Kindererziehung in bikulturellen Familien – eine empirische Studie zu deutsch-polnischen Familien in Deutschland“.
 41. 26-28.02.2009, Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut), Darmstadt (Niemcy): Erste Tagung „Deutsche Polenforschung“. Prezentacja: „Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen“.
 42. 23-24.01.2009, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder) (Niemcy): „Forschungscolloquium Migration und Minderheiten WS 2009/10“. Prezentacja: „Bilinguale deutsch-polnische Familien”.
 43. 07-08.02.2008, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Słubice: „Unia Europejska po rozszerzeniu 2007“. Prezentacja: „Imigranci w Republice Federalnej Niemiec – analiza integracji w obszarze strukturalnym”.
 44. 23-27.10.2007, Uniwersytet Navarra, Pampeluna (Hiszpania): IX Kongres „Cultura Europea”. Prezentacja: „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany.”