Konferencje

 1. 10-14.07.2018, Association for Borderlands Studies: „The 2nd ABS World Conference“, Wiedeń / Budapeszt (Austria / Węgry). Prezentacja: „German-Polish Borderscape: transnational language use in border markets in the German-Polish border region“
 2. 20.11.2017, Collegium Polonicum/ Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Słubice: „Frankfurt-Slubicer Bildungsforum)
 3. 03-04.08.2017, Uniwersytet Hokkaido, Sapporo (Japonia): „Border History“
 4. 23-25.03.2017, Uniwersytet Techniczny W Dreźnie, Drezno (Niemcy): „Politische Grenzen – Sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum“. Prezentacja: „Linguistische Grenzschaften: Kommunikationsstrategien im deutsch-polnischen Grenzgebiet am Beispiel der polnischen Grenzstädte Słubice, Łęknica und Zgorzelec.“
 5. 04-05.11.2016, Uniwersytet Śląski, Katowice: „Fremdheit und Andersartigkeit in der deutschen Kultur, Literatur und Sprache im 20. und 21. Jahrhundert“. Prezentacja: „„Jesteśmy w Polsce, rozmawiamy po polsku“ – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte“
 6. 27-28.10.2016, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: „Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie – narodowe, etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji“. Prezentacja:  “Integration policy towards contemporary challenges of migration an example of Frankfurt Oder”
 7. 06-07.11.2015, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa: “1st International Conference on Communication Across Cultures: Negotiating and Resolving Conflicts”. Prezentacja: “German-Polish borderscapes: Bordering and debordering of communication”.
 8. 21-22.10.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: „Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur: przestrzenie konfliktu i kompromisu“. Prezentacja: „Cultural integration of German-Polish borderscapes on the example of Slubfurt: unity or diversity”
 9. 23-25.09.2015, Gesellschaft für Angewandte Linguistik/ Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder): „GAL-Tagung 2015“. Prezentacja: „Deutsch? Polnisch? Slubfurtisch? – Kommunikationsstrategien in Grenzgebieten am Beispiel polnischer Bewohner der Grenzstadt Słubice““
 10. 27-28.04.2015, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno: „Across Borders Conference: “The West Looks East”. Prezentacja: “German or English? Language contact and language education in the German-Polish borderland”.
 11. 23-25.03.2015, Uniwersytet Maltański, Valetta (Malta): “International Conference on Bilingualism 2015”. Prezentacja: “German-Polish bilingualism: bilingual language education
  and language policy – an example of Polish towns
  in the German-Polish border region”
 12. 12-13.02.2015, Uniwersytet Vaasa, Vaasa (Finlandia): “Borders under Negotiation“. Prezentacja: „German-Polish border: language contact and language use“
 13. 22-23.10.2014, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: “Atomizacja czy integracja europejska? Transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki“. Prezentacja: „Aktywizacja języka niemieckiego oraz polityka regionalna wobec edukacji dwujęzycznej na polsko-niemieckim pograniczu“
 14. 18-19.09.2014, Vrije Universiteit Brussel, Bruksela (Belgia): „Sociocultural competence and language learning in multilingual settings”. Prezentacja: “Language learning and the institutional support of bilingual education in the multicultural society of German-Polish borderland”
 15. 05-07.07.2014, (UAM/EUV) Collegium Polonicum, Słubice: „Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku“. Prezentacja: „Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony“
 16. 21-22.11.2013, Instytut Slawistyki PAN/ PWSZ w Gorzowie, Gorzów Wielkopolski: „Pogranicze wschodnie i zachodnie“. Prezentacja: „Bilingwizm polsko-niemiecki? Kontakt językowy na granicy polsko-niemieckiej“
 17. 10-12.10.2013, Università Degli Studi Di Napoli ´L`Orienale`, Neapol (Włochy): „Languaging Diversity International Conference”. Prezentacja: ““Unity in the diversity of bicultural families? Patterns of communication and bicultural interaction according to the Acts of Identity in German-Polish marriages”
 18. 29.08-01.09.2018, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder): „Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen“. Prezentacja: „[bitɛ, bitɛ ʃønɛ frau, laksʃinetʃken bitɛ]! Das Bild der Bilingualität an der polnischen Seite des deutsch-polnischen Grenzgebietes – Projektvorstellung“
 19. 22-24.09.2011: Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut), Mainz: Zweite Tagung „Deutsche Polenforschung“. Prezentacja: „»Also es ist/ • • war viel Mauern da« – eine Vergleichsanalyse des Sprachgebrauchs in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“
 20. 18-20.09.2011: Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski: „Zweisprachigkeit als Herausforderung und Chance“. Prezentacja: „Eine empirische Studie zur zweisprachigen Kindererziehung in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“
 21. 21-22.01.2011: Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder): „Forschungscolloquium Migration und Minderheiten WS 2010/11“. Prezentacja: „Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache – Familienidentität?“
 22. 10-13.06.2010: Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder): „1,2,3: meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache? Sprachgebrauch in mehrsprachigen Räumen“. Prezentacja: „In Deutschland: »mein Schatz«, in Polen: »kochanie« – eine Vergleichsanalyse des Sprachgebrauchs in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“
 23. 06-08.06.2009: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych, Łódź: „Intercultural Communication in the European Context“. Prezentacja: „Zweisprachige Kindererziehung in bikulturellen Familien – eine empirische Studie zu deutsch-polnischen Familien in Deutschland“
 24. 26-28-2009: Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut), Darmstadt: Erste Tagung „Deutsche Polenforschung“. Prezentacja: „Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen“
 25. 23-24.01.2009: Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (Oder): „Forschungscolloquium Migration und Minderheiten WS 2009/10“. Prezentacja: „Bilinguale deutsch-polnische Familien”
 26. 07-08.02.2008: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Słubice: „Unia Europejska po rozszerzeniu 2007“. Prezentacja: „Imigranci w Republice Federalnej Niemiec – analiza integracji w obszarze strukturalnym”
 27. 23-27.10.2007: Uniwersytet Navarra, Pampeluna (Hiszpania): IX Kongres “Cultura Europea”. Prezentacja: „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany”