Conferences

 1. 19-21.09.2022, Hokkaido University, Sapporo (Japan), 17th ANNUAL MEETING of the Slavic Linguistics Society (SLS-17). Presentation: “Pattern replications (PATs) in the speech of German-Polish bilinguals”.
 2. 08-10.04.2022, University of Cambridge, BASEES Annual Conference 2022. Presentation: “Trapped in a world you cannot understand – memories of the post-war period in the Polish People’s Republic according to the language biographies of the German minority”.
 3. 30.09-03.10.2021, University of Indianapolis, German Studies Association, Forty-Fifth Annual Conference, Sept. Indianapolis, IN. Presentation: “The influence of regional origin, language policy and other sociolinguistic factors on the diversification of language competencies amongst the oldest generation of German minority in Poland”.
 4. 26-31.7.2021, University of Palermo, Palermo, XIV. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG): „Wege der Germanistik in transkulturellen Perspektiven“. Presentation: „Wege der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit anhand der Sprachbiographien der deutschen Minderheit – Regional geprägte Sprachenpolitik nach 1945 und ihr Einfluss auf Herausbildung der Bilingualität“.
 5. 30.06.2021, European University Viadrina, Frankfurt (Oder) (Germany), Panel discussion: „Sprachpolitik und ihre Grenzen – Mehrsprachigkeit an Deutschlands Rändern“. Presentation: „Polnisch als Nachbarsprache in der deutsch-polnischen Grenzregion“.
 6. 14-15.12.2019, MultiLingNet / Česká školní inspekce (ČŠI), Prague (Czechia): „Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices“. Presentation: „Language attrition or trilingualism? Regional language management and other factors influencing the language competences of the German minority in Poland.“
 7. 25.11.2019, Collegium Polonicum/ Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum, Słubice (Poland): „3. Frankfurt-Slubicer Bildungsforum“.
 8. 17-19.05.2019, University Opole: „Kongress des Verbandes Polnischer Germanisten“.  Presentation: „Deutsch-polnische Zweisprachigkeit am Beispiel der pattern replications der deutschen Minderheit in Pommern und Ostpreußen“ with Carolin  Centner (University Regensburg).
 9. 24-25.05.2019, University Wrocław: „Bilingualism in Poland and Abroad“. Presentation: „German-Polish bilingualism on the example of pattern replications by the German minority from Pomerania and East Prussia“  with Carolin Centner (University Regensburg).
 10. 07-08.03.2019, Adam Mickiewicz University und University Greifswald, Poznań (Poland): „Age Effects in Bilingual Language Acquisition.“
 11. 14-15.02.2019, MultiLingNet, York (Great Britain): „Language, Identity and Education in Multilingual Contexts“. Presentation: „Regional Language Policies, Maintenance of German Language and Development of Bilingualism. Language Biographies of Polish-German Bilinguals after 1945.“
 12. 03-04.12.2018, Univeristy of Gdańsk, Gdańsk (Poland): „3rd Memory, Melancholy and Nostalgia. International Interdisciplinary Conference.“ Presentation: „Family language saved from oblivion. Language biographies of Polish-German bilinguals after 1945“  with dr Irena Prawdzic (IS Polish Academy of Sciences).
 13. 10-14.07.2018, Association for Borderlands Studies, Vienna / Budapest (Austria / Hungary): „The 2nd ABS World Conference.“ Presentation: „German-Polish Borderscape: transnational language use in border markets in the German-Polish border region.“
 14. 20.11.2017, Collegium Polonicum/ Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum, Słubice (Poland): „Frankfurt-Slubicer Bildungsforum“.
 15. 03-04.08.2017, Hokkaido University, Sapporo (Japan): „Border History.“
 16. 23-25.03.2017, Dresden University of Technology, Dresden (Germany): „Politische Grenzen – Sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum“. Presentation: „Linguistische Grenzschaften: Kommunikationsstrategien im deutsch-polnischen Grenzgebiet am Beispiel der polnischen Grenzstädte Słubice, Łęknica und Zgorzelec“.
 17. 04-05.11.2016, University of Silesia, Katowice (Poland): „Fremdheit und Andersartigkeit in der deutschen Kultur, Literatur und Sprache im 20. und 21. Jahrhundert.“ Presentation: „„Jesteśmy w Polsce, rozmawiamy po polsku“ – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte“.
 18. 27-28.10.2016, University of Wrocław, Wrocław (Poland): „Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie – narodowe, etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji“. Presentation: “Integration policy towards contemporary challenges of migration an example of Frankfurt Oder.”
 19. 06-07.11.2015, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa (Poland): “1st International Conference on Communication Across Cultures: Negotiating and Resolving Conflicts.” Presentation: “German-Polish borderscapes: Bordering and debordering of communication.”
 20. 21-22.10.2015, University of Wrocław, Wrocław (Poland): „Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur: przestrzenie konfliktu i kompromisu“. Presentation: „Cultural integration of German-Polish borderscapes on the example of Slubfurt: unity or diversity.”
 21. 23-25.09.2015, Gesellschaft für Angewandte Linguistik/ European University Viadrina, Frankfurt (Oder) (Germany): „GAL-Tagung 2015“. Presentation: „Deutsch? Polnisch? Slubfurtisch? – Kommunikationsstrategien in Grenzgebieten am Beispiel polnischer Bewohner der Grenzstadt Słubice“.
 22. 27-28.04.2015, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno (Poland): „Across Borders Conference: “The West Looks East.” Presentation: “German or English? Language contact and language education in the German-Polish borderland.”
 23. 23-25.03.2015, University of Malta, Valetta (Malta): “International Conference on Bilingualism 2015.” Presentation: “German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Polish towns in the German-Polish border region.”
 24. 12-13.02.2015, University of Vaasa, Vaasa (Finland): “Borders under Negotiation.“ Presentation: „German-Polish border: language contact and language use.“
 25. 22-23.10.2014, University of Wrocław, Wrocław (Poland): “Atomizacja czy integracja europejska? Transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki“. Presentation: „Aktywizacja języka niemieckiego oraz polityka regionalna wobec edukacji dwujęzycznej na polsko-niemieckim pograniczu“.
 26. 18-19.09.2014, Vrije Universiteit Brussel, Bruksela (Belgium): „Sociocultural competence and language learning in multilingual settings.” Presentation: “Language learning and the institutional support of bilingual education in the multicultural society of German-Polish borderland.”
 27. 05-07.07.2014, (UAM/EUV) Collegium Polonicum, Słubice (Poland): „Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku“. Presentation: „Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony“.
 28. 21-22.11.2013, Instytut Slawistyki PAN/ PWSZ w Gorzowie, Gorzów Wielkopolski (Poland): „Pogranicze wschodnie i zachodnie“. Presentation: „Bilingwizm polsko-niemiecki? Kontakt językowy na granicy polsko-niemieckiej“.
 29. 10-12.10.2013, Università Degli Studi Di Napoli ´L`Orienale`, Naples (Italy): „Languaging Diversity International Conference.” Presentation: “Unity in the diversity of bicultural families? Patterns of communication and bicultural interaction according to the Acts of Identity in German-Polish marriages.”
 30. 29.08-01.09.2013, European University Viadrina, Frankfurt (Oder) (Germany): „Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen“. Presentation: „[bitɛ, bitɛ ʃønɛ frau, laksʃinetʃken bitɛ]! Das Bild der Bilingualität an der polnischen Seite des deutsch-polnischen Grenzgebietes – Projektvorstellung“.
 31. 22-24.09.2011, German Poland Institute (Deutsches Polen-Institut), Mainz (Germany): Zweite Tagung „Deutsche Polenforschung“. Presentation: „»Also es ist/ • • war viel Mauern da« – eine Vergleichsanalyse des Sprachgebrauchs in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“.
 32. 18-20.09.2011, University of Opole, Kamień Śląski (Poland): „Zweisprachigkeit als Herausforderung und Chance“. Presentation: „Eine empirische Studie zur zweisprachigen Kindererziehung in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“.
 33. 21-22.01.2011, European University Viadrina, Frankfurt (Oder) (Germany): „Forschungscolloquium Migration und Minderheiten WS 2010/11“. Presentation: „Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache – Familienidentität?“.
 34. 10-13.06.2010, European University Viadrina, Frankfurt (Oder) (Germany): „1,2,3: meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache? Sprachgebrauch in mehrsprachigen Räumen“. Presentation: „In Deutschland: »mein Schatz«, in Polen: »kochanie« – eine Vergleichsanalyse des Sprachgebrauchs in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“.
 35. 06-08.06.2009, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych, Łódź (Poland): „Intercultural Communication in the European Context.“ Presentation: „Zweisprachige Kindererziehung in bikulturellen Familien – eine empirische Studie zu deutsch-polnischen Familien in Deutschland“.
 36. 26-28.02.2009, German Poland Institute (Deutsches Polen-Institut), Darmstadt (Germany): Erste Tagung „Deutsche Polenforschung“. Presentation: „Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen“.
 37. 23-24.01.2009, European University Viadrina, Frankfurt (Oder) (Germany): „Forschungscolloquium Migration und Minderheiten WS 2009/10“. Presentation: „Bilinguale deutsch-polnische Familien”.
 38. 07-08.02.2008, Adam Mickiewicz University, Słubice (Poland): „Unia Europejska po rozszerzeniu 2007“. Presentation: „Imigranci w Republice Federalnej Niemiec – analiza integracji w obszarze strukturalnym”.
 39. 3-27.10.2007, University of Navarra, Pampeluna (Spain): IX Kongres “Cultura Europea”. Presentation: „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany.”